BEŞİKTAŞ’IN SON YÜZYILINA HOŞGELDİNİZ!

Beşiktaş Yerel Tarih Projesi, Beşiktaş’ın İmparatorluk ve Cumhuriyet dönemleri boyunca sahip olduğu beşeri yapısını ve kültürel çeşitliliğini kayıt altına almayı hedefleyen bir bellek çalışması.

Beşiktaş’ın toplumsal ve kültürel değerlerini, gündelik yaşam pratiklerini, üretim ve tüketim ilişkilerini tamamen bilimsel bir zeminde ve doğrudan Beşiktaşlıların katılımlarıyla belgeleyecek bu proje, aslında Beşiktaş ilçesi üzerinden İstanbul’un ve Türkiye’nin yüzyıllık geçmişini yansıtan benzersiz bir veritabanı olacak.

Proje kapsamında yürütülen araştırmalarda,
- hayatının bir bölümü Beşiktaş’ta geçmiş kentin eski sakinleriyle sözlü tarih görüşmeleri yapılıyor,
- aile albümleri, kurum arşivleri, gazeteler ve süreli yayınlar taranıyor,
- Beşiktaş’ın toplumsal tarihini yansıtan fotoğraflar, günlükler, mektuplar, afişler toplanıyor.

Araştırmalar sonunda ulaşılabilen bilgi ve belgeler, belirli temalar içinde sınıflandırılarak bu site altında erişime açılacak ve tüm Beşiktaşlıların kente dair anıları ve deneyimleriyle günden güne büyüyen benzersiz bir kent arşivine dönüşecek.

Amacımız, başlı başına özgün bir kültür mirası olan Beşiktaşlılık kimliğini ve Beşiktaş’ın toplumsal tarihini, yine Beşiktaşlıların katkılarıyla yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak.

YAKINDA YENİDEN BU SAYFADA GÖRÜŞMEK ÜZERE!